"The Crown of the Crusader Kings"

Är gjort av Don Rosa för Egmont.
Serien är på 27 sidor. Den 25 februari 2001 ska historien nästan vara värdig.

Den här historien verkar handla om en medeltids skatt.
Don Rosa säger såhär om historien:
"in the same vein" as "Guardians of the Lost Library".